Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДОСТАВЯНИТЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА УСЛУГИ

“Деил Мода” ООД е фирма, регистрирана по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес за контакти: гр. София 1404, ул. Твърдишки проход 11, ет.2 ап.4 и номер по Булстат: BG 203666881

Моля прочетете внимателно настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ за използване на интернет страницата, преди да я използвате. С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта cе счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по долу Общи условия.


УСЛОВИЯ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ


1. За да пазарувате от www.bimbibg.com, се нуждаете от регистрация. Регистрирайки акаунт, посредством използването на имейл, ще сe спести въвеждането на име, телефон и адрес всеки път, когато пазарувате и освен това получавате допълнителни привилегии, като това да научавате първи за нашите специални оферти и отстъпки.  След като вече сте регистрирани, може да променяте своите данни в секция Моят профил. Своя адрес за доставка може да промените от там или в момента на поръчка в панел Вашата кошница. Bimbibg.com Ви дава възможността да се регистрирате и като юридическо лице, като при регистрацията се въвеждат всички фирмени данни необходими за издаването на фактура.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


2. Настоящият документ съдържа Общи условия, съгласно които ТЪРГОВЕЦА предоставя услуги на потребителите/клиентите си посредством Интернет магазина www.bimbibg.com . Тези условия обвързват всички потребители. С натискане на бутона „купи сега“, потребителят/клиентът се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите Общи условия. 

3. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му както за приемане на Общите условия, така и за направената поръчка, се извършва чрез съхранените в лог - файлове на сървъра на www.bimbibg.com , съхранение на IP адреса на потребителя/клиента, както и всяка друга информация.

4. Продуктите, които се намират на интернет страницата на www.bimbibg.com не представляват правно обвързваща оферта, а са по-скоро демонстративен онлайн каталог, описващ  продуктовата линия на търговеца.

5. След кликане на бутона “купи сега”, потребителите се съгласяват да закупят стоките, намиращи се в секция „количка“. Това действие има правно обвързваща сила. Клиентът получава потвърждение на поръчката и с получаване на това потвърждение се счита, че договорът е сключен.

6. ТЪРГОВЕЦА си запазва правото да направи отказ от доставка на потвърдена поръчка в случай, че стоките не са достъпни. При липса на складова наличност от заявената стока, в рамките на работната седмица ТЪРГОВЕЦЪТ уведомява потребителя/клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефонен номер. В случай, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да избира между възстановяване на сумите, отказ от поръчката или чрез заместваща поръчка. 

7. Договореният език е български, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС.

8. По чл.47, ал.1, т.6 от ЗЗП - начинът на плащане е чрез наложен платеж и чрез системата “ePay.bg”.


ДОСТАВКА


8. Потребителят/клиентът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, ТЪРГОВЕЦЪТ се освобождава от риска, който се прехвърля върху потребителя/клиента. ТЪРГОВЕЦА не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

9. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от потребителя/клиента или упълномощено от него лице. Евентуални повреди, дефекти и други щети следва да бъдат докладвани незабавно на ТЪРГОВЕЦА. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за гаранционното обслужване на тази стока. В случаите когато от ТЪРГОВЕЦА са зададени в писмена форма конкретни дата и час за доставка, изявлението има обвързваща сила. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката ТЪРГОВЕЦА не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.

9а. При предаване на стоката потребителят/клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема стоката на доставка и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, ТЪРГОВЕЦА се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока.

9б. Когато доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента стока и това може да се установи чрез обикновения й преглед, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.

УСЛОВИЯ ЗА ЗАМЯНА ИЛИ ВРЪЩАНЕ

По чл.47, ал.1, т.8 от ЗЗП и чл.52, ал.1, т.2 от ЗЗП - В случай, че не сте удовлетворени от покупката си, имате право да върнете или замените закупената стока в срок от 5 работни дни след получаването й. В такъв случай, трябва да уведомите представител на www.bimbibg.com за решението си, като позвъните на +359899988048 или изпратите имейл на info@bimbibg.com. Само след като сте получили потвърждение (по телефон или писмено), можете да върнете закупената стока. Връщането става с куриер или като заповядате на място в нашия магазин на адрес: град Дупница, ул. Христо Ботев 3А.

Формуляр за отказ (приложение 6):


Пратката трябва да отговаря на следните условия, за да бъде приета:
Екипът на www.bimbibg.com да е уведомен писмено или по телефона за връщането на пратката.
Продуктът да е в състоянието, в което е бил доставен (в оригиналната опаковка с прикачени всички етикети), да не е носен, да не е подлежал на обработка с препарати. 
Всички придружаващи документи (стокова разписка, касов ордер, касова бележка) да се приложат в пратката за връщане.
www.bimbibg.com си запазва правото да не приема върнати продукти, които не отговарят на описаните по-горе условия. Разходите за връщане на стоката са за сметка на клиента.

Връщане на продукт при грешен размер:
В случай че желаете да смените покупката си с друг размер или друг артикул, то тогава трябва да следвате стъпките, описани по-горе. След като получим артикула, който желаете да върнете, ще Ви изпратим нов, според Вашите изисквания. Разходите по изпращане на нов артикул, в случай на замяна, са за сметка на Изпращача - www.bimbibg.com. Разходите по връщане на артикула - за сметка на Клиента с изключение на случаите, в които колетът има сериозни нарушения на физическата си цялост, на опаковката и съдържанието й; продуктите са доставени или фактурирани погрешно; продуктите имат фабрични дефекти.

ЦЕНИ


10. По чл.47, ал.1, т.5 - Цените, посочени на сайта не/включват опаковане и транспортиране до посочения от потребителя/клиент адрес. Транспортът за покупки над 100лв. е безплатен за територията на Република България.


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ/КЛИЕНТА


11. Потребителят/клиентът има възможност да разглежда и /след регистрация/ да поръчва обявените стоки на Интернет магазина www.bimbibg.com.


12. Потребителят/клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата. Потребителят е длъжен незабавно да уведомява ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване. 


13.  Всеки потребител, независимо дали е клиент на ТЪРГОВЕЦА  се задължава при ползване на услугите: 

•    да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове; 
•    да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда; 
•    да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
•    да уведомява незабавно ТЪРГОВЕЦА  за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните услуги; 
•    да не извършва злоумишлени действия; 
•    Клиентът се задължава да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна и да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА


14. ТЪРГОВЕЦА  няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги. 

15. ТЪРГОВЕЦА  има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.bimbibg.com.  

16. ТЪРГОВЕЦА  има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя/клиента, когато последният ползва услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на ТЪРГОВЕЦА  да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на сайта. ТЪРГОВЕЦА  не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.bimbibg.com.

17. ТЪРГОВЕЦА  не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които ТЪРГОВЕЦА  не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА  

18. ТЪРГОВЕЦА  има право да инсталира на компютрите на потребителите кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му, Интернет страниците, които посещава, хипер-връзките, които използва, информацията, която ползва и записва и други.

РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

По чл.181 – Орган за алтернативен начин за решаване на спорове е КЗП.

Линк към страницата на КЗП: 
https://kzp.bg/

Линк към платформата за онлайн решаване на спорове (платформа за ОРС): 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&reload=false

ЛИЧНИ ДАННИ

19. ТЪРГОВЕЦА  гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия. ТЪРГОВЕЦА  защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, ТЪРГОВЕЦА  може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

19а ТЪРГОВЕЦА  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица - държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато е получил изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. ТЪРГОВЕЦА  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.


ИЗМЕНЕНИЯ


20. Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от ТЪРГОВЕЦА  , което има право и да променя характеристиките на предоставяните услуги и настоящите Общи условия и на основание промени в законодателството.


ТЕРМИНОЛОГИЯ


21. Под “Потребител/клиент” се разбира всеки, който е заредил в Интернет страницата www.bimbibg.com на своя компютър.

22. Под “Поръчка” се разбира избраните стоки и всички други атрибути свързани с начина на доставка и заплащане на стоката от клиента/потребителя.

23. Интернет магазина  www.bimbibg.com е собственост на ТЪРГОВЕЦА посочен в точка 1, страница първа.

24. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на ТЪРГОВЕЦА, съобразно българското законодателство.